ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Think Eco

Η εταιρεία  ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ μπορεί να σας προμηθεύσει με  πάσης φύσεως ξυλεία συσκευασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει οποιαδήποτε συσκευαστική ανάγκη (καδρόνια, τάβλες, σφήνες στερέωσης, μπουτέλια κλπ)