ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΕΠΕΣ

Think Eco

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ εμπορεύεται πριστή ξυλεία για σκεπές, διαθέτει προϊόντα όπως: τάβλες, μισόταβλες, σκουρέτα, καδρόνια, μαδέρια, δοκάρια και κολόνες από ξυλεία πεύκης ή ελάτης σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις.

Η εταιρεία προμηθεύεται τη ξυλεία από την εγχώρια αλλά και την αγορά του εξωτερικού ( δικής της εισαγωγής).

Υπάρχει δυνατότητα θερμικής επεξεργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISPM15.