ΤΣΕΡΚΙ

Think Eco

Το μεταλλικό τσέρκι είναι μιά μεταλλική ταινία συγκράτισης από χαλύβα, κατάλληλο για απλές και κανονικών απαιτήσεων εφαρμογές πακετοποίησης και συσκευασίας βαρέων αντικειμένων.