ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ

Think Eco

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ  κατασκευάζει παλέτες από ξυλεία την οποία προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά και την αγορά του εξωτερικού (κεντρική και ανατολική Ευρώπη). Η τεχνογνωσία καθώς και τα μηχανήματα ´τελευταίας´ τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα κατασκευής βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών του πελάτη. Προαιρετικά όλες οι κατασκευές μπορούν να υποστούν θερμική επεξεργασία βάσει του προτύπου ISPM 15 (IPPC Standards)

Οι παλέτες χωρίζονται σε παλέτες 2 εισόδων και 4 εισόδων.

Οι παλέτες 2 εισόδων χαρακτηρίζονται από το ότι το περονοφόρο μπορεί να τις σηκώσει μόνο από την μπροστινή ή από την πίσω πλευρά τους. Συνήθως οι παλέτες δύο εισόδων αντί για τακάκια χρησιμοποιούν καδρόνια. Σε κάποια standards τα καδρόνια έχουν διαμόρφωση ώστε να μπορούν να διακινηθούν και από τις τέσσερις πλευρές.

Οι παλέτες 4 εισόδων χαρακτηρίζονται από το ότι το περονοφόρο μπορεί να τις σηκώσει και από τις τέσσερις πλευρές τους. Οι παλέτες τεσσάρων εισόδων είναι οι περισσότερο διαδεδόμενες λόγω της ευκολίας χειρισμού τους από όλες τις πλευρές.