ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΟ

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΌχι
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΌχι
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝΝαι
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΝαι
ΚΑΡΦΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙΝαι
ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙΝαι
ΔΕΣΙΜΟ ΜΕ ΧΕΛΙΔΟΝΟΟΥΡΑΝαι
ΚΑΡΦΩΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟΌχι
ΚΟΡΔΟΝΙΝαι
ΧΡΩΜΑΞύλου- Ανοικτόχρωμο