ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΗΜΥΔΑΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΝαι
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΝαι
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΝαι