ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΝαι
ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙΌχι
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΝαι
ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ Όχι
ΚΟΡΔΟΝΙΌχι
ΣΗΜΑΝΣΗΌχι
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΌχι