ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

Think Eco

Εαν είναι απαραίτητη η ανατροπή του κιβωτίου κατά την διάρκεια μιας παραγωγικής διαδικασίας , υλοποιούνται κιβώτια που με την βοήθεια αντίστοιχης μεταλλικής κατασκευής * μπορούν πολύ εύκολα να ανατραπούν.

Τα συγκεκριμένα κιβώτια χρησιμοποιούνται ευρέως στην οινοποϊία κατά τη διαδικασία της εμφιάλωσης.

* Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ μπορει να σας προμηθεύσει και την μεταλλική κατασκευη