ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

Think Eco

Για την μεταφορά κατοικιδίων απαιτείται κιβώτιο μεταφοράς που επιτρέπει την στοιχειώδη ευελιξία κίνησης του κατοικιδίου, τον επαρκή εξαερισμό του κιβωτίου καθώς και το ασφαλές κλείδωμα του κιβωτίου.

Τα κιβώτια που κατασκευάζει η εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγράφες που επιβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες.