ΧΟΡΤΟ

Think Eco

Το χόρτο συσκευασίας αποτελείται από στενές και λεπτές λωρίδες χαρτιού και χρησιμοποιείται, κατά τη συσκευασία, για την εξάλειψη των κενών χώρων εσωτερικά στα κουτιά πολυτελείας (γέμισμα).

Εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες μεταφοράς εύθραυστων προϊόντων (μπουκαλιών, βάζων κ.λ.π.) μέσα στα κουτιά πολυτελείας διακοσμώντας τα παράλληλα.